Kinh Hiền Ngu – HT Trung Quán Dịch

45,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh : Kinh Hiền Ngu

Dịch giả : HT.Trung Quán

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Số trang : 379

Bìa mềm