Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Trí Tịnh dịch

60,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Dịch giả : HT .Trí Tịnh

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Năm xuất bản : 2009

Số trang : 600

Bìa cứng