Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới – HT Trí Tịnh Dịch

10,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh : Kinh Phạm Võng – Lược Giảng Nghi Thức Tụng Bồ Tát Giới

Dịch giả : HT.Trí Tịnh

Số trang : 287

Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM

Năm xuất bản : 1997

Bìa mềm