Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện – HT Trí Tịnh Dịch

12,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện

Dịch giả : HT.Trí Tịnh

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Năm xuất bản : 2010

Số trang : 130

Bìa mềm