Kinh A Hàm ( 4 Bộ ) – HT Tuệ Sỹ Dịch

2,280,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh:  Tiểu Tạng KinhKinh A Hàm ( 4 Bộ )  : Trường A Hàm – Trung A Hàm – Tăng Nhất A Hàm – Tạp A Hàm

Dịch giả: TK.Thích Tuệ Sỹ

Ngôn ngữ : Việt

Nhà xuất bản : Phương Đông

Bìa cứng

cần 36 bộ