Kinh Vu Lan – HT Tuệ Đăng

5,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Vu Lan

Dịch giả: HT Tuệ Đăng

Nhà xuất bản: Tôn Giáo – DL 2009

Số trang: 72 trang

Bìa mềm