Kinh Kim Quang Minh – NS Như Ấn Dịch

58,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh : Kinh Kim Quang Minh Hiệp Bộ

Dịch giả : Tỳ Kheo Ni Như Ấn

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 535

Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1992

Bìa mềm