Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch

26,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Vô Lượng Thọ

Dịch giả : HT.Đức Niệm

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Năm xuất bản : PL. 2553 – DL.2009

Số trang : 180

Bìa cứng