Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh Dịch

26,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình n Tng Kinh-Sách Pht Hc do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên sách : Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Tác giả : Pháp Đăng Pháp

Dịch giả : HT.Trí Tịnh

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 234

Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội

Năm xuất bản : 2005

Bìa cứng