Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Bộ 2 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch

150,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Đại Bát Niết Bàn

Dịch giả : HT.Trí Tịnh

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo Hà Nội, 2009

Bìa cứng