Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch

300,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Tập

Dịch giả: HT.Trí Tịnh

NXB Tôn Giáo 2005

Bìa cứng