Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 24 Tập ) – HT Trí Nghiêm Dịch

2,500,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh : Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Tác giả : Sa Môn Huyền Tắc

Dịch giả : HT.Trí Nghiêm

Ngôn ngữ : Việt

Nhà xuất bản : Hội ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

Năm xuất bản : 2005

Bìa cứng – Bộ 24 tập