Triệu Luận Lược Giải – HT Duy Lực Dịch

5,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Triệu Luận Lược Giải

Tác Giả: Thiền Sư.Tăng Triệu

Dịch giả : HT.Duy Lực

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 108

Nhà xuất bản : Tôn Giáo – 2005

Bìa mềm