Kinh Kim Cang Và Bát Nhã Tâm Kinh – TK Thích Nhuận Châu Dịch

97,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Kinh Kim CangBát Nhã Tâm Kinh

Tác giả: Edward Conze

Việt dịch: Thích Nhuận Châu

Nhà xuất bản:Phương Đông

Năm xuất bản: 2016

Bìa mềm