Kinh Pháp Cú Thí Dụ – TT Thích Minh Quang Dịch

21,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Kinh Pháp Cú Thí Dụ
Dịch giả : TT.Thích Minh Quang
Nhà xuất bản : Tôn Giáo
Bìa mềm