Lục Tổ Đàn Kinh – HT Tuyên Hóa

120,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Lục Tổ  Đàn Kinh
Tác giả : HT.Tuyên Hóa
Năm xuất bản : 2013
Bìa mềm