Mõ (Chánh điện – loại lớn)

15,000,000 

Tên: Mõ ( loại lớn, dùng tại chánh điện),

Kích Thước: Ngang 45 cm

Chất liệu: Gỗ tốt

Danh mục: Tag: