Những Con Đường Đưa Về Núi Thứu – HT Nhất Hạnh

72,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Những Con Đường Đưa Về Núi Thứu

Tác giả: HT Nhất Hạnh

Nhà Xuất Bản: Phương Đông

Bìa mềm

 

 

cần 12 bộ