Sớ Điệp Công Văn (Bộ 4 Tập) – TK Thích Nguyên Tâm

1,670,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Sớ Điệp Công Văn

Tác giả: TK Thích Nguyên Tâm

Nhà xuất bản: Phương Đông

Bìa cứng – Bộ 3 Tập

cần 5 bộ