Tạp Chí Tư Tưởng (Bộ 15 Tập) – Viện Đại Học Vạn Hạnh

5,600,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Tạp chí Tư Tưởng
Tác giả : Viện Đại Học Vạn Hạnh

 

cần 3 bộ