Tích Truyện Pháp Cú ( Bộ 3 Tập ) – Thiền Viện Viên Chiếu Dịch

135,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Tích Truyện Pháp Cú ( Bộ 3 Tập )

Tác giả: Eugene Watson Burlingame

Dịch giả: Thiền viện Viên Chiếu

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Năm xuất bản :2009

Bìa mềm