Lạc Vào Đường Mê

Bạn nên cảnh báo cho bạn ấy rằng đã đi lạc vào tà đạo. Cần từ bỏ ngay để trở về với Chánh pháp.

HỎI: Trước đây bạn tôi rất tin vào Phật pháp, ăn chay trường gần một năm nay, thường xuyên đi chùa tụng kinh. Nhưng cách đây khoảng 2 tháng, bạn tôi đã gặp một vị “cư sĩ”, theo lời bạn nói thì vị này đã có gần 2 năm tu học ở Ấn Độ. Tuy nhiên sau đó, vị này cho rằng việc xuất gia ở chùa không thể giúp con người trong một đời thoát ly sanh tử, nên hoàn tục để tu theo pháp môn này và chú trọng làm phước cứu người.

Điều tôi băn khoăn là vị này đã chỉ cho bạn tôi tu theo cách: Dùng phương pháp thiền định niệm danh hiệu Phật A Di Đà, quán sát âm thanh bên trong, và tìm một vị trí trên cơ thể nhằm xác định điểm xuất thần để điều khiển tâm mình. Vị này nói rằng, khi nào nhìn thấy ánh sáng trắng và trong thì khi đó là công phu thuần thục, bước vào thế giới Niết-bàn. Sau gần 2 tháng tu tập, bạn tôi kể là thấy đi đến một nơi có nhiều người đẹp, có ánh sáng và giàu sang. Đặc biệt, bạn thấy cha của bạn đã đầu thai vào cõi người (cha bạn mất cách đây gần 2 năm). Là người con Phật, tôi hiểu rằng, Phật pháp có nhiều phương tiện để tu học nhưng tôi rất băn khoăn liệu bạn tôi đang tu có đúng Chánh pháp không? Nếu không đúng Chánh pháp, tôi sẽ giúp đỡ bạn ấy thế nào?

(L.T; Ngoisaocodonst@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn L.T thân mến!

Đọc thư của bạn, theo thiển ý của chúng tôi thì người bạn ấy đang tu tập theo một pháp môn thiền định ngoài Phật giáo, có thể là một chi phái thiền của Ấn giáo, thuộc ngoại đạo thiền. Nếu không dừng lại thì sẽ rất nguy hại vì rơi vào ảo giác và hoang tưởng do chính tâm thức mình vẽ vời ra chứ không phải “bước vào thế giới Niết-bàn”.

Mặt khác, thông qua sự việc này khiến hàng Phật tử chúng ta nên lưu tâm cảnh giác. Trước tiên và đáng nói ở đây là hành vi xuyên tạc công đức của người xuất gia, ngôi Tăng bảo ở đời, một thủ đoạn quen thuộc của ngoại đạo với những lý luận đại loại như “cho rằng việc xuất gia ở chùa không thể giúp con người trong một đời thoát ly sanh tử, nên hoàn tục để tu theo pháp môn này và chú trọng làm phước cứu người”. Nếu thật sự có một người xuất gia trưởng thành ở Việt Nam, sau qua Ấn Độ học pháp môn này rồi hoàn tục thì thật là bất hạnh cho người ấy, bị vô minh tà kiến quá nặng nề.

Kế nữa, có sự lợi dụng Phật pháp như niệm Phật A Di Đà nhưng nội dung tu tập thiền định “quán âm thanh, ánh sáng bên trong” và “xuất hồn” thì hoàn toàn là pháp tu của ngoại đạo, khiến những Phật tử sơ cơ lầm tưởng là pháp môn tu của Phật giáo.

Do đó, trước khi tu tập bất cứ pháp môn nào thì phải tìm hiểu cặn kẽ. Nếu được các bậc cao tăng hướng dẫn lại càng hay. Rất nên đọc trực tiếp vào kinh tạng để tiếp nhận các phương thức tu tập do chính Đức Phật chỉ dạy.

Với thực trạng của bạn ấy hiện nay, thiết nghĩ bạn cũng nên khởi tâm từ bi cảnh báo cho bạn ấy rằng đã đi lạc vào tà đạo. Cần từ bỏ ngay để trở về với Chánh pháp (chí ít thì tu tập ăn chaytụng kinh như trước cũng được) nếu không muốn hệ lụy về sau.

Chúc các bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn