Trì Chú Đại Bi

Sau khi tụng kinh với đạo tràng, về nhà trì thêm chú Đại bi là rất hay.

HỎI: Trước đây, khi chưa quy y nhưng tôi đã có niềm tin Phật, Bồ-tát rất sâu sắc và thường trì tụng chú Đại bi vào mỗi đêm. Bây giờ tôi có duyên lành quy y Tam bảo với Hòa thượng bổn sư nhưng đạo tràng của tôi tụng kinhkhông có chú Đại bi. Hiện tôi muốn sau thời kinh với đạo tràng, về nhà tôi vẫn trì tụng thêm chú Đại bi như trước. Xin hỏi quý Báo như vậy có được không?

(NGUYỆT DUNG, nguyetdung73@yahoo.com.vn)

ĐÁP:

Bạn Nguyệt Dung thân mến!

Chú Đại bi chân ngôn của Bồ-tát Quán Thế Âm. Trì niệm thần chú này là một trong những pháp môn tu tập phổ biến của hàng Phật tử tại nước ta. Trong các nghi thức tụng niệm cầu an, cầu siêu hay tụng kinh bộ hầu hết nơi phần mở đầu đều có trì niệm thần chú Đại bi.

Đối với sự tu tập hàng ngày của mỗi người, nếu cảm thấy thích thú và dễ dàng với một pháp tu nào (như tọa thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú…) thì đó là dấu hiệu cho thấy mình có nhân duyên với pháp tu đó.

Bạn đã có duyên với thần chú Đại bi thì cứ trì niệm, càng nhiều càng tốt. Sau khi tụng kinh với đạo tràng, về nhà trì thêm chú Đại bi là rất hay. Bất cứ pháp tu nào cũng quy về mục tiêu là làm cho thân, khẩu, ý thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh thì tội diệt, phước sanhthành tựulượng công đức.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn