Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 04/2017

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 21 – BC/2017
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 04/2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa, sự trợ duyên của Ban Quản Trị Website : www.nhasachthanhduy.com…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Ấn Tống Kinh-Sách cúng dường Tịnh Thất An Trú.

Nơi thỉnh: Tịnh Thất An Trú – Thôn Đại Duy, X.Đoàn Đào , H.Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên.

Người thỉnh: Ni Sư Thích Nữ Trừng Liên

Ngày thỉnh: 21/02/2017

Ngày Cúng Kinh-Sách: 16/03/2017

Chi tiết:

 

STT Tên Kinh – Sách SL
01 Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch 50
02 Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh 50
03 Kinh Hoa Nghiêm – HT Trí Tịnh Dịch 3
04 Kinh Lăng NghiêmTâm Minh Lê Đình Thám Dịch 3
05 Kinh Vu Lan – HT Tuệ Đăng 50

 

2) Ấn Tống Kinh-Sách cúng dường Chùa Từ Thiện ( Lần 5 ) – Nha Trang

Nơi thỉnh: Chùa Từ Thiện – Thôn Võ Cang – Xã Vĩnh Trung – TP Nha Trang – Khánh Hòa.

Người thỉnh: Trụ Trì: Đại Đức Thích Như Khánh

Ngày thỉnh: 20/05/2015

Ngày Cúng Kinh-Sách: 24/04/2017

Chi tiết:

 

STT Tên Kinh – Sách SL
01 Kinh Pháp Cú Thí Dụ – TT Thích Minh Quang Dịch 30
02 Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời – NS Hạnh Đoan Dịch 30

 

3) Tiếp tục kế hoạch Ấn Tống 1000 Bộ Kinh Đại Thừa để Ban Quản Trị tùy duyên cúng dường các chùa trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam.

Ngày cúng:  24/04/2017.

Địa điểm: Văn phòng Pháp Thí Hội tại Nha Trang

Chứng minh Phật Sự : TT.Thích Như Lưu – Trụ Trì chùa Nghĩa Hòa (Thôn Vĩnh Điềm Thượng, Phường Vĩnh Hiệp, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa)

Chi tiết:

STT Tên Kinh – Sách SL
01 An Sĩ Toàn Thư – Tây Quy Trực Chỉ 50
02 Hòa Thượng Hải Hiền 50
03 Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh Dịch 500
04 Kinh Hoa Nghiêm – HT Trí Tịnh Dịch 1
05 Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 200
06 Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh Dịch 100
07 Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Cs Tâm Minh Dịch 20
08 Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 50
09 Kinh Vu Lan – HT Tuệ Đăng 300
10 Kinh Pháp Cú Thí Dụ – TT Thích Minh Quang Dịch 20
11 Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời – NS Hạnh Đoan Dịch 20

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 26 tháng 04 năm 2017

        TM Ban Quản Trị

PT Nam Thiên

( đã ký )

Bao cao thang 4/2017