Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách Tháng 05/2015

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMCHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANGPHÁP THÍ HỘI
Số 07 – BC
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội

Website: www.phapthihoi.org

Email: phapthihoi@gmail.com


Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ Tháng 05/2015

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website và sự trợ duyên của các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Cúng dường cho chùa Nghĩa Hòa ( Nha Trang – Khánh Hòa ):

– Tiếp tục cúng dường Kinh-Sách trong kế hoạch Ấn Tống 1000 Bộ Kinh Đại Thừa để Thượng Tọa Trụ Trì tùy duyên cúng dường các chùa trong các chuyến Hoằng Pháp về các tỉnh miền trung năm Ất Mùi 2015

– Ngày cúng dường: 01/06/2015.

Chi tiết:

STT Kinh/Sách SL
1 KT-001 – Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh Dịch 430
2 KT-002 – Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Trí Tịnh Dịch 80
3 KT-012 – Kinh Vu Lan – HT Tuệ Đăng 100
4 KT-014 – Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 70
5 KT-016 – Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 50
6 KT-017 – Kinh Dược Sư  – HT Huyền Dung Dịch 25
7 KT-021 – Kinh Lương Hoàng Sám – HT Thích Viên Giác Dịch 30
8 KT-022 – Kinh Niệm Phật Ba La Mật – HT Thiền Tâm Dịch 50
9 KT-036 – Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 24 Tập ) – HT Trí Nghiêm Dịch 3
10 KT-037 – Kinh Đại Bảo Tích – HT Trí Tịnh Dịch 2
11 KT-044 – Kinh Nhân Quả Ba Đời – HT Thiền Tâm Dịch ( màu ) 100
12 GK-018 – Chú Lăng Nghiêm – Kệ Và Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 42

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách, vui lòng nhấp chuột vào hình để xem to hơn

2) Ấn Tống Kinh-Sách cúng dường Chùa Từ Thiện

Nơi thỉnh: Chùa Từ Thiện – Thôn Võ Cang – Xã Vĩnh Trung – TP Nha Trang – Khánh Hòa

Người thỉnh: Trụ Trì: Đại Đức Thích Như Khánh

Ngày Cúng Kinh-Sách: 31/05/2015

Chi tiết:

STT Kinh/Sách SL
1 KT-001 – Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh Dịch 70
2 KT-002 – Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Trí Tịnh Dịch 20
3 KT-014 – Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 30
4 KT-016 – Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 75
5 KT-017 – Kinh Dược Sư  – HT Huyền Dung Dịch 25

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách, vui lòng nhấp chuột vào hình để xem to hơn

 

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

Kính chúc quý Phật Tử cùng gia đình luôn an lạc.

TP.HCM , ngày 02 tháng 06 năm 2015

T.M Ban Quản Trị

Nam Thiên(đã )