Bảy Cái Lò Lửa

Một lần, trong buổi nói chuyện, Thiền sư Phật Ấn bảo Tô Ðông Pha rằng: “Tôi nghe ngài có đến bảy người thiếp, mà tôi lúc này thiếu người hầu hạ, không biết ngài có vui lòng cho tôi mượn một nàng không?”. Ðông Pha cười nói: “Hòa thượng đã muốn, tôi đâu dám chẳng vâng lời”.

Sau khi về đến nhà, Ðông Pha cho gọi thiếp thứ bảy ra bảo: “Hôm nay, Phật Ấn hỏi tôi mượn một hầu thiếp. Vậy nàng hãy sửa soạn để đến chùa cho sớm”. Người thiếp tỏ vẻ không bằng lòng, thưa: “Ông ấy đã tu hành, sao còn nói gở như thế?”. Ðông Pha bảo: “Người quân tử đã hứa, tất phải nhớ lời. Nàng nên vì tôi chịu phiền đi đến xem ông ấy xử sự ra sao?”.

Khi người thiếp đến chùa, Thiền sư Phật Ấn ra đón, đưa vào phòng an nghỉ. Ðoạn, ngài bày bảy cái lò, quạt than cháy đỏ rồi suốt đêm bước qua, bước lại trên những cái lò lửa. Sáng ra, thiền sư bảo phu xe đưa mỹ nhân trở về. Sau khi nghe người thiếp thuật rõ những việc làm của Thiền sư Phật Ấn trong đêm vừa qua, Ðông Pha thầm nghĩ: “Ðây chắc là thiền sư ngụ ý bảo bảy nàng thiếp của ta giống như bảy cái lò lửa. Hành vi bước qua ấy chứng tỏ rằng Ấn lão đã thoát khỏi vòng ái dục rồi, chỉ còn ta mới sa ngã, đắm đuối chăng?”. Nghĩ đến đó, Đông Pha dường như tỉnh ngộ.

                                                                    

Phượng Hoàng – Theo Trung Hoa thiền thoại

—o0o—

Bài Học Đạo Lý

Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có dạy: “Nếu như trên đời có hai món vui như dục lạc thì người đời không ai có thể tu hành được”. Biết bao đấng quân vương, anh hùng cái thế trong thiên hạ cũng vì nữ sắc mà thân bại danh liệt. Và người đời dù biết rõ say đắm sắc dục là hiểm họa nhưng mấy ai thức tỉnh để tự kiềm chế mình.

Ở đời thường dùng mỹ nhân để trói buộc anh hùng, Phật Ấn cũng “mượn” vợ bạn để cảnh tỉnh bậc hàn lâm học sĩ. Khen cho Đông Pha dũng cảm, dám đưa vợ cho người khác mượn để “xem ông ấy xử sự ra sao?”. Và cũng vô cùng kính phục Thiền sư Phật Ấn kiên trì thân hành thuyết pháp “bước qua bước lại trên bảy cái lò lửa” suốt đêm đến sáng. Pháp thoại vô ngôn kỳ quặc ấy cuối cùng đã thức tỉnh con người.

Ngày nay khó tìm ra những tri âm, tri k như Phật Ấn – Đông Pha nhưng chuyện của họ hiện đang là vấn nạn, nhức nhối cho nhân loại với vô số hậu quả từ tham lam sắc dục. Căn bệnh AIDS đang hoành hành khắp mọi nơi có nguyên nhân không nhỏ từ những cuộc vui quên cả lối về. Những hiện tượng xuống cấp đạo đức, đánh mất nhân tính như vô luân, xâm hại trẻ vị thành niên ngày nay không còn là chuyện lạ; những cuộc tình tay ba, tay bốn làm tan nát biết bao hạnh phúc gia đình v.v… chung quy không ngoài những cái “lò lửa”.

“Lửa” vốn cần thiết cho đời sống nhưng nó cũng tiềm ẩn hiểm họa thiêu rụi tất cả mọi người. Phải thấy được lòng tham sắc dục là lửa dữ, nếu không cứ cầm đuốc đi ngược gió ắt khó tránh khỏi họa cháy tay. Người học Phật, tuân thủ năm giới cấm, nhất là giới thứ ba (không tà dâm) là phương thức hữu hiệu nhất để gìn giữ sức khỏe và hạnh phúc gia đình.

Comments are closed.