Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa

15,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Đại Bi Chú Giảng Giải

Tác giả : HT.Tuyên Hóa

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 180

Nhà xuất bản : Tôn Giáo

Năm xuất bản : 2006

Bìa mềm