Đông Phương Luận Lý Học – HT Nhất Hạnh

60,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Đông Phương Luận Lý Học

Tác giả: HT.Nhất Hạnh

Nhà xuất bản: Hương Quê

Số trang:112

Bìa mềm