Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni – HT Viên Đức Dịch

58,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh : Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni

Dịch giả : HT.Viên Đức

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 213

Năm xuất bản : 1973

Bìa mềm