Kinh Pháp Cú – HT Thiện Siêu Dịch

12,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên sách : Kinh Pháp

Dịch giả : HT.Thiện Siêu

Ngôn ngữ : Việt – Hoa

Số trang : 196

Nhà xuất bản : Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

Năm xuất bản : 1993

Bìa mềm