Kinh Trung Bộ (Bộ 2 Tập) – HT Minh Châu Dịch

450,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Kinh Trung Bộ

Dịch giả : HT Minh Châu

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo

Số trang : 1300

Bìa cứng