Luận Thành Duy Thức – HT Thiện Siêu Dịch

55,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Luận Thành Duy Thức
Tác giả : Bồ Tát Hộ Pháp
Dịch giả : HT.Thiện Siêu
Ngôn ngữ : Việt
Số trang : 585
Nhà xuất bản : Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt nam
Năm xuất bản : 1996
Bìa mềm