Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích – HT Hành Trụ Dịch

102,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích
Dịch giả : HT.Hành Trụ
Nhà xuất bản : Tôn Giáo
Số trang : 790
Bìa cứng