Mấy Điệu Sen Thanh ( Bộ 2 Tập ) – HT Thiền Tâm Dịch

50,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Mấy Điệu Sen Thanh
Tác giả : Bành Tế Thanh & Hy Tốc
Dịch giả : HT.Thiền Tâm
Ngôn ngữ : Việt
Số trang : Quyển I 366 trang – Quyển II: 493 trang
Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
Năm xuất bản : 1992
Bìa mềm – Bộ 2 tập