Phật Học Trung Đẳng (Bộ 2 Tập) – ĐS Thái Hư

390,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên sách : Phật Học Trung Đẳng

Tác giả : Thiện Nhân Soạn

Dịch giả : Nguyễn Khuê Dịch

Giám định: Đại Sư Thái

Ngôn ngữ : Việt

Số trang : 1433

Nhà xuất bản : NXB Phương Đông

Năm xuất bản : 2019

Bìa mềm

cần 5 bộ

Danh mục: Tag: