Toát Yếu Kinh Trung Bộ (Bộ 3 Tập ) – HT Minh Châu – NS Trí Hải Dịch

250,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Pali Căn Bản

Tác giả: Nanamoli

Dịch giả : HT Minh Châu dịch – NS Trí Hải tóm tắt & chú giải

Nhà xuất bản : NXB Hồng Đức

Năm xuất bản : 2017

Số trang: 362

Bìa mềm