Vũ Trụ Quan Phật Giáo Thế Kỷ 21 – HT Duy Lực

8,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách : Vũ Trụ Quan Thế K 21

Tác giả : HT.Duy Lực

Ngôn ngữ : Việt

Nhà xuất bản : Tôn giáo

Bìa mềm