Nên Tụng Kinh Phật

Chỉ cần xem kinh, đọc kỹ hướng dẫn là có thể trì tụng đúng theo nghi thức tụng niệm Phật giáo.

heaven.hell.jpg

Ảnh minh họa

HỎI: Ba tôi theo đạo Năm Ông, hàng ngày ông vẫn tụng kinh của đạo (kinh Năm Ông). Nay ba tôi muốn tụng thêm kinh A Di Đà nữa, như vậy có được không? Cùng một thời điểm tụng nhiều loại kinh Phật có được không? Kinh Vu lan – Báo ân cha mẹ chỉ tụng vào tháng Bảy hay là tụng khi nào cũng được? Nghe nói phải ăn chay trường mới được tụng kinh Kim cang có đúng không? Nghi thức tụng kinh Phật tại tư gia như thế nào?

(LÊ HỒNG TRANG, le_hongtrang2000@yahoo.com)

ĐÁP:

Bạn Lê Hồng Trang thân mến!

Theo tìm hiểu của chúng tôi, kinh Năm Ông (do Nguyễn Văn Sâm sưu tầm và giới thiệu đầu tiên ở An Giang, năm 2006) là “bổn văn còn sót lại của một hệ phái đạo Bửu Sơn Kỳ Hương”, thuộc chi phái Năm Ông. Kinh Năm Ông được viết bằng chữ Nôm, theo thể thơ lục bát, được biên chép vào hậu bán thế k XIX. Theo bổn kinh, Năm Ông chính là năm vị đệ tử của Phật Bà Quan Âm gồm Chí Công Quan Âm Phật, Hóa Công Quan Âm Phật, Đường Công Quan Âm Phật, Tức Công Quan Âm Phật, Bửu Công Quan Âm Phật vâng mệnh của Phật Bà Quan Âm xuống trần cứu nhân độ thế. Nội dung kinh Năm Ônglà những lời dạy răn khuyến thiện, từ bi, tu nhân tích đức, có phần ảnh hưởng tư tưởng Nhân thừa Phật giáo cùng với tín niệm Phật giáo dân gian vùng miền Tây Nam Bộ thế k XIX.

Sở dĩ chúng tôi đề cập đến kinh Năm Ông vì một tín đồ của phái Năm Ông (Bửu Sơn Kỳ Hương), tự thân vốn đã tin tưởng vào Phật Bà Quan Âm và Phật Tổ Thích Ca (kinh Năm Ông có dạy), sinh thời đã nguyện sống thiện lành, nên nếu phát tâm tụng kinh A Di Đà để làm hành trang cầu sanh Tây phương Cực lạc khi mãn phần là điều hết sức cần thiết và nên làm. Không chỉ tụng kinh A Di Đà mà còn phát khởi niềm tin sâu sắc vào năng lực tiếp độ của Phật A Di Đà, thực hành niệm Phật (Nam-mô A Di Đà Phật) trong đời sống hàng ngày, nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc.

Về vấn đề tụng kinh, có thể tụng một bộ kinh Phật liên tục trong khoảng thời gian nhất định (3 tháng hay 1 năm chẳng hạn) nhưng cũng có thể tụng xong bộ kinh này liền tụng bộ kinh khác. Kinh Vu lan – Báo ân cha mẹ thường được các Phật tử trì tụng vào tháng Bảy, mùa báo hiếu. Nhưng nếu muốn trì tụng vào các thời điểm khác trong năm để tăng trưởng hiếu tâm, hiếu đạo lại càng hay, không có gì trở ngại cả. Đối với kinh Kim cang (hay các kinh Phật khác nói chung), khi trì tụng nếu ăn chay thì rất tốt, còn không thì cứ tùy duyên.

Về nghi thức tụng kinh Phật tại tư gia, trong các nghi thức tụng niệm, kinh Nhật tụng v.v… đều có hướng dẫn cụ thể. Chỉ cần xem kinh, đọc kỹ hướng dẫn là có thể trì tụng đúng theo nghi thức tụng niệm Phật giáo.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn