Người Già Khó Được Xuất Gia

HỎI: Tôi năm nay 65 tuổi, tuy tôi mới biết Phật pháp gần đây nhưng rất tinh tấn tu học. Lòng tôi luôn hối tiếc vì sao mình đến với Phật pháp quá muộn màng. Hiện tôi rất khao khát được xuất giatu tập thật tinh tấn để cúng dường chư Phật. Nhưng có một bạn đồng tu nói chùa không nhận người lớn tuổi xuất gia. Tôi muốn hỏi điều đó có đúng không? Vì sao? Tôi nên tu tập thế nào?

(LIÊN ANH, Thảo Ðiền, Q.2, TP.HCM)

ÐÁP:

Bạn Liên Anh thân mến!

thể nói rằng, mọi người đều tu tập được nhưng với người lớn tuổi rất khó hội đủ các tiêu chuẩn để được tiếp nhận xuất gia. Lý do cũng rất đơn giản, vì tuổi già sức yếu không kham nổi ăn uống đạm bạc, thức khuya dậy sớm, công phu lao tác cực nhọc, cùng nhiều trở ngại khác nữa. Do vậy, với độ tuổi của bạn thì nên kết duyên với một đạo tràng gần nhà để tiện lui tới tu học, tụng niệm. Ngoài ra, cần nỗ lực tự tu tập tại gia để vun bồi công đức làm hành trang cho Ðới nghiệp vãng sanh hay gieo duyên xuất gia ở kiếp sau.

Bạn cũng không nên quá hối tiếc vì nhân duyên đến với Phật pháp muộn màng của mình. Vì nếu biết tu thì không có gì sớm hay muộn cả. Ðức Phật đã dạy: “Ai sống một trăm năm/Không thấy Pháp tối thượng/Tốt hơn, sống một ngày/Thấy được Pháp tối thượng (HT.Thích Minh Châu dịch, PC.115). Bạn đã thấy được Chánh pháp tức là thấy được đường đi cho cuộc đời của mình rồi.

Sự tu tập căn bản là từ nơi tâm. Nên ở nhà vẫn tu được bằng sự quyết tâm nỗ lực tinh tấn. Nếu được thì bạn nên chọn pháp môn Niệm Phật để hành trì. Tin tưởng sâu sắc vào cõi Cực lạc cùng với đại nguyện tiếp độ chúng sanh về Cực lạc của Phật A Di Ðà. Phát nguyện thành khẩn và tha thiết được vãng sanh về cảnh giới thù thắng ấy. Trì niệm sáu chữ hồng danh Nam-mô A Di Ðà Phật càng nhiều, liên tục, không gián đoạn thì càng tốt.

Với đầy đủ hành trang Tín-Nguyện-Hạnh như đã nói, chắc chắn bạn sẽ gặt hái nhiều hoa trái thành công trong tu tập.

Chúc bạn tinh tấn!