Phát Nguyện Chép Kinh

Để việc chép kinh có công đức, trước khi khởi sự bạn cần đến trước bàn thờ Phật, dâng hương và đảnh lễ

HỎI: Tôi được biết việc chép kinh Phật có công đức rất lớn, có thể chuyển hóa ba nghiệp, giúp thân tâm an ổn hơn. Nay tôi muốn chép lại một quyển kinh Phật để k niệm hoặc cũng có thể trao tặng cho người cần. Tuy nhiên, tôi không biết có cần phải phát nguyện điều gì trước khi viết hay không?Mỗi tháng tôi ăn chay hai ngày, vậy có cần phải ăn chay trong suốt thời gian viết kinh không?Mong quý Báo hướng dẫn.

(TÂM VƯƠNG, minhquan21121990@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Tâm Vương thân mến!

Đúng như bạn nói “việc chép kinh Phật có công đức rất lớn, có thể chuyển hóa ba nghiệp, giúp thân tâm an ổn hơn”. Ngày xưa, khi ngành in chưa phát triển, nhờ sự phát tâm chép kinh của mọi người mà kinh Phật được bảo tồn và lưu hành đến tận ngày nay.

Để việc chép kinh có công đức, trước khi khởi sự bạn cần đến trước bàn thờ Phật, dâng hương và đảnh lễ, quỳ xuống phát nguyện – nguyện chuyển hóa thân tâm, âm siêu dương thái – cầu Tam bảo chứng minh và gia hộ cho ước nguyện của bạn được thành tựu.

Khi chép kinh, thân trang nghiêm cẩn trọng biên chép chính xác, miệng đọc rõ lời kinh, tâm ý tập trung suy nghiệm nghĩa lý kinh. Như vậy, trong lúc chép kinh, ba nghiệp thân miệng ý đều thanh tịnh. Trong thời gian phát nguyện chép kinh, nếu ăn chay được thì  tốt, còn không bạn cứ ăn uống bình thường.

Nguồn: giacngo.vn