Trì Chú & Tụng Kinh Trong Hoàn Cảnh Chưa Ăn Chay Trường

HỎI:Tôi có nhân duyên với pháp môn trì chú Đại Bi và đã đọc kinh Vu Lan-Báo Hiếu cùng trì chú Đại Bi 3 lần mỗi ngày. Hiện tại tôi vẫn đọc kinh, chú hàng ngày nhưng thời gian gần đây do tìm hiểu trong sách nhân quả có nói là không được ăn thịt rồi trì chú, tụng kinh. Tôi rất hoang mang, không biết việc mình làm có đúng không vì tôi chưa ăn chay trường! Mong quý Báo chỉ cho tôi rõ về trường hợp này.(TUYẾT, tuyet.nguyen78@yahoo.com)

ĐÁP: Bạn Tuyết thân mến!

Việc một Phật tử tại gia với nhiều bận rộn và lo toan cho cuộc sống mà phát tâm trì tụng mỗi ngày 3 thời kinh Vu Lan-Báo Hiếu và trì chú Đại Bi là điều xứng đáng để mọi người con Phật ngưỡng mộ, noi theo. Trong hoàn cảnh của một Phật tử tại gia, tu tập tinh chuyên như thế là điều không phải ai cũng làm được.

Đọc kinh trước để ghi nhớ, hiểu rõ ý kinh, nhiếp tâm định ý vào giáo pháp cho thanh tịnh, sau vận dụng lời Phật vào trong cuộc sống hàng ngày. Kinh Vu Lan-Báo Hiếu nói về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ và bổn phận hiếu dưỡng song thân của con cái, theo đạo lý nhà Phật. Trong thời điểm mọi người con Phật đang hướng về Vu lan thắng hội thì tụng kinh Vu Lađể thực hành hạnh hiếu là vô cùng thích hợp và cần thiết. Về sau có thể tùy duyên chuyển sang trì tụng những bộ kinh khác như kinh Di Đà, Phổ Môn v.v…

Về trì chú Đại Bi, trong các nghi thức tụng kinh hàng ngày cũng như tụng kinh bộ, theo truyền thống Phật giáo Bắc tông hiện nay, đều bắt đầu bằng trì chú Đại Bi. Những ai hành trì pháp môn Đại Bi thì trì chú này theo thời khóa nhất định hoặc trì niệm liên tục trong ngày.

Thần chú  Đại Bi được rút từ kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Trong pháp hội này, Bồ tát Quán Thế Âm vì tâm đại bi đối với chúng sanh nên đã nói thần chú Đại bi để giúp cho chúng sanh “được an vui, được trừ tất cả các bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu”. Vì thế, những ai chí thành trì tụng thần chú  Đại Bi với tâm thanh tịnh sẽ gặt hái được vô lượng phước báo và mọi ước nguyện đều thành tựu như ý.

Việc bạn chưa hội đủ nhân duyên và điều kiện để thực hành ăn chay trường song vẫn có thể tụng niệm kinh, chú một cách bình thường mà không có điều gì phải băn khoăn cả. Bởi lẽ đối với hàng Phật tử, Đức Phật chỉ khuyến khích thực tập ăn chaykhông bắt buộc phải ăn chay trường như hàng xuất gia. Người Phật tử tùy duyên phát tâm ăn chay mỗi tháng 2 ngày, 4 ngày hay nhiều hơn, những ai hội đủ duyên lành phát tâm ăn chay trường trong một thời điểm nhất định hay suốt đời thì càng tốt. Ăn chay có tác dụng trợ duyên cho sự tu tập rất tích cực. Vì thế, nếu thiết lập được một đời sống đạo đức (giữ năm giới), ăn chay, giữ tâm trong sáng, thanh thản thì việc tụng niệm sẽ phát huy hiệu quả định tĩnh và thăng hoa tuệ giác nhanh chóng hơn.

Nguồn: giacngo.vn