Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 05/2017

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 22 – BC/2017
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 05/2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa, sự trợ duyên của Ban Quản Trị Website : www.nhasachthanhduy.com…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Tiếp tục cúng dường Kinh-Sách trong kế hoạch Ấn Tống 1000 Bộ Kinh Đại Thừa để Thượng Tọa Trụ Trì tùy duyên cúng dường các chùa trong các chuyến Hoằng Pháp về các tỉnh miền trung năm Đinh Dậu 2017.

Địa điểm: Chùa Nghĩa Hòa – Thôn Vĩnh Điềm Thượng, Phường Vĩnh Hiệp, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Chứng minh Phật Sự : TT.Thích Như Lưu

Ngày cúng:  26/05/2017

Chi tiết:

STT Tên Kinh-Sách SL
01 Kinh Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 3 Tập ) – HT Trí Tịnh 40
02 Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch 200
03 Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Bộ 2 Tập ) – HT Trí Tịnh 25
04 Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh Dịch 100
05 Kinh Hoa Nghiêm – HT Trí Tịnh Dịch 45
06 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa 5
07 Kinh Vô Lượng Thọ – HT Tuệ Đăng Dịch 100

 

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

 

TP.HCM , ngày 31 tháng 05 năm 2017

        TM Ban Quản Trị

PT Nam Thiên

( đã ký )