Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách Tháng 01/2015

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMCHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG

PHÁP THÍ HỘI

Số 04 – BC

Ban Quản Trị Website Pháp Thí HộiWebsite: www.phapthihoi.org

Email: phapthihoi@gmail.com


Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 01-2015

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website và sự trợ duyên của các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Ấn Tống Kinh-Sách cho chùa Nghĩa Hòa để Trụ Trì tùy duyên cúng dường các chùa trong chuyến Hoằng Pháp về các tỉnh miền trung năm Ất Mùi 2015 :

 

Chi tiết:

STT Kinh/Sách SL
1 KT-002 – Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh 20
2 KT-005 – Kinh Bát Nhã Ba La Mật – HT Trí Tịnh 20
3 KT-006 – Kinh Đại Bát Niết Bàn – HT Trí Tịnh Dịch 20
4 KT-016 – Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 120
5 GK-005 – Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Duy Lực Dịch 20
6 KT-007 – Kinh Vạn Phật – HT Thiện Chơn 20
7 SPH-008 – Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa 20
8 TT-001 – Cảnh Đức Truyền Đăng Lục – Lý Việt Dũng Dịch 20
9 SPH-015 – Đức PhậtPhật Pháp – HT. Narada – Phạm Kim Khánh dịch 20
10 KT-034 – Kinh Duy Ma Cật – HT Huệ Hưng Dịch 20
11 KT-035 – Kinh Bi HoaNguyễn Minh Tiến Dịch 20
12 GK-008 – Kinh Pháp Cú Thí Dụ – TT Thích Minh Quang Dịch 10
13 SPH-017 – An Sĩ Toàn Thư – Chu An Sĩ 50
14 Bộ Mật Tông 1
15 Chư Kinh Mật Giáo 1
16 Chư Kinh Hiển Mật 1
17 Như Lai Phật Bộ 1
18 Kinh Tô Tất Địa Yết Ra 1
19 Thai Tạng Giới Man Đà La 1
20 Chuẩn Đề Phật Mẫu Đà La Ni Kinh 1
21 A Di Đà Pháp Đà La Ni Kinh 1
22 Tủ chứa kinh nhôm giả gỗ C1,76xD1,08xR0,48,kính 8 ly 2

 

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách bên dưới

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

Kính chúc quý Phật Tử cùng gia đình luôn an lạc.

TP.HCM , ngày 27 tháng 01 năm 2015

       T.M Ban Quản Trị

PT. Nam Thiên

(đã )

HÌNH ẢNH BUỔI CÚNG DƯỜNG KINH-SÁCH

 bao-cao-phat-su-01-2015 (1)

bao-cao-phat-su-01-2015 (2)

bao-cao-phat-su-01-2015 (3)

bao-cao-phat-su-01-2015 (4)

bao-cao-phat-su-01-2015 (5)

bao-cao-phat-su-01-2015 (6)

bao-cao-phat-su-01-2015 (7)

bao-cao-phat-su-01-2015 (8)

bao-cao-phat-su-01-2015 (9)

bao-cao-phat-su-01-2015 (10)

bao-cao-phat-su-01-2015 (11)

bao-cao-phat-su-01-2015 (12)

bao-cao-phat-su-01-2015 (13)