Báo Cáo Về Việc Ấn Tống Kinh Sách Tháng 08/2015

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 10 – BC
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 08/2015

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website và sự trợ duyên của các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Cúng dường cho chùa Nghĩa Hòa ( Nha Trang – Khánh Hòa )

– Tiếp tục cúng dường Kinh-Sách trong kế hoạch Ấn Tống 1000 Bộ Kinh Đại Thừa để Thượng Tọa Trụ Trì tùy duyên cúng dường các chùa trong các chuyến Hoằng Pháp về các tỉnh miền trung năm Ất Mùi 2015.

Nhờ sự trợ duyên của Tổ Ấn Tống Hội Bông Sen Hà Nội (www.hoibongsen.com), BQT Website http://www.vangsanhcuclac.vn/.BQT đã tổ chức đợt Cúng Kinh  28/08/2015.

Địa Chỉ: Chùa Nghĩa Hòa – Thôn Vĩnh Điềm Thượng – X.Vĩnh Hiệp – TP.Nha Trang – Khánh Hòa.

Chứng Minh Phật Sự : TT.Thích Như Lưu

Chi tiết:

STT Tên SL
1 KT-001 – Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh Dịch 20
2 KT-012 – Kinh Vu Lan – HT Tuệ Đăng 500
3 KT-014 – Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 50
4 KT-044 – Kinh Nhân Quả Ba Đời – HT Thiền Tâm Dịch ( màu ) 100
5 KT-022 – Kinh Niệm Phật Ba La Mật – HT Thiền Tâm Dịch 200
6 KT-004 – Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni – HT Thiền Tâm Dịch 150
7 SPH-016 – Truyện Cổ Phật Giáo – HT Minh Chiếu 3
8 TDT-009 – Ấn Quang Văn Sao ( Bộ 4 Tập ) – ĐS Ấn Quang 5
9 TDT-022 – Vạn Thiền Đồng Quy Tập – TT Thích Minh Thành Dịch 20
10 GK-004 – Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 140
11 MT-001 – Bộ Mật Tông – HT Viên Đức Dịch 5
12 Cẩm Nang Tu Đạo – HT Quảng Khâm 70
13 Chính Mình Phải Làm Gương – HT Tịnh Không 90
14 Giáo Dục Vận Mạng Phong Thủy – HT Tịnh Không 50
15 Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ – HT Tịnh Không 20
16 Rong Chơi Tuổi Thơ – Cs Minh Thạnh 25
17 Uy Nghi Người Phật Tử Tại Gia – TK Thích Quảng Hướng 550
18 Vì Sao Niệm Phật Không Thể Vãng Sanh Thành Phật – HT Tịnh Không 90

Xin vui lòng nhấp chuột vào hình khi muốn xem rõ hơn.

[images cols=”five” lightbox=”true”] [image link=”4002″ image=”4002″] [image link=”4003″ image=”4003″] [image link=”4004″ image=”4004″] [image link=”4005″ image=”4005″] [image link=”4006″ image=”4006″] [image link=”4007″ image=”4007″] [image link=”4008″ image=”4008″] [image link=”4009″ image=”4009″] [image link=”4010″ image=”4010″] [/images]

 

2) Ấn Tống Kinh-Sách cúng dường Chùa Từ Thiện

Nơi thỉnh: Chùa Từ Thiện – Thôn Võ Cang – Xã Vĩnh Trung – TP Nha Trang – Khánh Hòa.

Người thỉnh: Trụ Trì: Đại Đức Thích Như Khánh.

Ngày Thỉnh: 25/05/2015

Ngày Cúng Kinh-Sách ( Lần 2 ): 28/08/2015.

Chi tiết:

 

STT Tên SL
1 GK-004 – Đại Bi Chú Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 50
2 KT-001 – Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh Dịch 30
3 KT-002 – Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Trí Tịnh Dịch 60
4 TDT-006 – Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung – HT Tịnh Không 20

Xin vui lòng nhấp chuột vào hình khi muốn xem rõ hơn.

[images cols=”five” lightbox=”true”] [image link=”4011″ image=”4011″] [image link=”4012″ image=”4012″] [image link=”4013″ image=”4013″] [image link=”4014″ image=”4014″] [image link=”4015″ image=”4015″] [/images]

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

Kính chúc quý Phật Tử cùng gia đình luôn an lạc.

TP.HCM , ngày 31 tháng 08 năm 2015

        T.M Ban Quản Trị

PT Nam Thiên ( đã )