Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 08/2016

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG
PHÁP THÍ HỘI
Số 17 – BC/2016
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội
Website: www.phapthihoi.org
Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 08 năm 2016

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website,sự trợ duyên của Ban Quản Trị Website : www.nhasachthanhduy.com, www.niemphat.net và các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Tiếp tục cúng dường Kinh-Sách trong kế hoạch Ấn Tống 1000 Bộ Kinh Đại Thừa để Thượng Tọa Trụ Trì tùy duyên cúng dường các chùa trong các chuyến Hoằng Pháp về các tỉnh miền trung năm Bính Thân 2016.

Ngày cúng:  24/07/2016.

Địa điểm: Chùa Nghĩa Hòa – Thôn Vĩnh Điềm Thượng, Phường Vĩnh Hiệp, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Chứng minh Phật Sự : TT.Thích Như Lưu

Chi tiết:

STT Tên Kinh – Sách SL
01 An Sĩ Toàn Thư – Chu An Sĩ 50
02 Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục – Như Hòa 100
03 Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ – Cs.Hạ Liên Cư – Như Hòa Dịch 20
04 Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh 106
05 Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 1
06 Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 7
07 Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh 9
08 Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 250
09 Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa – HT Tịnh Không 20

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.

2) Đúc Đại Hồng Chung cho Chùa Nghĩa Hòa – Nha Trang – Khánh Hòa

Chùa cần cúng dường: Chùa Nghĩa Hòa – Thôn Vĩnh Điềm Thượng – Xã Vĩnh Hiệp – TP Nha Trang.

Chứng minh Phật Sự: TT.Thích Như Lưu.

Đại diện Ban Quản Tự và Trụ Trì chùa Nghĩa Hòa đã đi tham quan Xưởng Đúc Đại Hồng Chung của công ty chuyên đúc chuông ở Huế , Chi nhánh Nha Trang : Thôn Đắc Lộc, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Thời gian : 24/07/2016.

Sau khi trao đổi với Công ty thì đại diện Ban Quản Tự và Trụ Trì chùa Nghĩa Hòa sẽ tiến hành hợp đồng vào trung  tuần tháng 7 AL – Bính Thân (08/2016).

Nôi dung:

– Công ty sẽ chịu trách nhiệm đúc cho chùa Nghĩa Hòa 1 chiếc Đại Hồng Chung với kích thước :

Trọng lượng: 500 kg

Chất liệu: Đồng

Đường kính : 81cm

Chiều cao : 1.6m

Giá đỡ: Gỗ tốt

– Thời gian : 1 tháng.

Chuông chỉ được nghiệm thu khi nào đạt được tất cả mọi yêu cầu của Thượng Tọa Trụ Trì. Mọi khiếm khuyết về hình dạng , hoa văn , màu sắc , âm thanh nếu không đạt yêu cầu thì Công Ty phải có trách nhiệm đúc lại từ đầu cho tới khi nào đạt yêu cầu.

– Giá trị hợp đồng (dự tính) : 300.000.000 đ ( Ba trăm triệu đồng )

– Thời gian thanh toán:

Đợt 1: Ngay khi hợp đồng : 100.000.000 đ ( Một trăm triệu đồng).

Đợt 2: Ngay khi chuông chở về chùa và nghiệm thu: 200.000.000 đ ( Hai trăm triệu đồng ).

Vì Đúc Đại Hồng Chung không phải như các hợp đồng của thế gian. Nó phụ thuộc vào sự cúng dường của bá tánh thập phương. Do đó khi đến ngày nghiệm thu mà chùa vẫn chưa có đủ khoản Tịnh Tài để thanh toán cho Công Ty thì họ cũng hoan hỉ cho chùa trả chậm theo từng đợt sau đó.

Hình ảnh buổi khảo sát : Link

Được sự chứng minh và đồng ý của Thượng Tọa Trụ Trì , Ban Quản Trị Pháp Thí Hội đã Ủy Quyền cho Tổ Ấn Tống làm đại diện chùa để nhận trợ duyên Hùn phước cúng dường Đại Hồng Chung từ quý Phật Tử và chuyển về chùa .  Thời gian Ủy quyền sẽ chấm dứt khi Công Ty đã nhận đủ tiền và thanh lý hợp đồng.

Nguyện cầu Tam Bảo , Lịch Đại Tổ Sư, Chư Thiên , Hộ Pháp gia hộ chứng minh để Phật Sự này sớm được viên mãn.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 04 tháng  08 năm 2016

 T.M Ban Quản Trị

PT Nam Thiên ( đã )