Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 10 và 11/2014

phapthihoi GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG PHÁP THÍ HỘI Số 03 – BC
Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội Website: www.phapthihoi.org Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách tháng 10 và 11-2014

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website và sự trợ duyên của các Mạnh Thường Quân gần xa. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

1) Cúng dường Kinh-Sách cho chùa Hiệp Long – Tây Ninh :

Nơi thỉnh: Chùa Hiệp Long

Địa chỉ : 98 Hoàng Lê Kha – F3 – TP Tây Ninh.

Chứng minh Phật Sự: TT.Thích Niệm Thắng – Trụ Trì chùa Hiệp Long

Ngày nhận đơn thỉnh: 21-08-2014.

Ngày gửi Kinh-Sách: 11-11-2014

( Do có một số Phật Tử đã cúng 1/3 số Kinh mà chùa cần nên Pháp Thí Hội chỉ cúng 2/3 số lượng còn lại )

STT Kinh/Sách SL
1 KT-011 – Kinh Hoa Nghiêm – HT Trí Tịnh Dịch 20
2 KT-019 – Kinh A Hàm – HT Trí Đức Dịch 20
3 KT-005 – Kinh Bát Nhã Ba La Mật – HT Trí Tịnh 20
4 KT-027 – Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội – HT Thiền Tâm Dịch 20
5 KT-002 – Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh 20
6 KT-006 – Kinh Đại Bát Niết Bàn – HT Trí Tịnh Dịch 20
7 GK-005 – Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Duy Lực Dịch 20
8 KT-024 – Kinh Lăng Già – HT Duy Lực Dịch 20
9 KT-025 – Kinh Viên Giác – HT Thanh Từ Dịch 20
10 KT-026 – Kinh Kim Quang Minh – NT Như Ấn Dịch 20
11 SPH-008 – Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa 20
12 GK01 – Kinh A Di Đà ( Giảng Kinh ) 1000
13 GK-011 – Kinh Kim Cang ( Giảng Kinh ) 1000
14 GK03- Tịnh Độ Ngũ Kinh ( Giảng Kinh ) 1000
15 DVDSN – An Sỹ Toàn Thư ( Sách Nói ) 1000

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách bên dưới.

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.

Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị trợ duyên trong thời gian tới.

Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

Kính chúc quý Phật Tử cùng gia đình luôn an lạc.

 

TP.HCM , ngày 15 tháng 11 năm 2014

T.M Ban Quản Trị

Chu-Ky-PTH

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách

HL ANTONG

HL ANTONG2

HL ANTONG1