Công Đức Ăn Chay

Cố Thuận Chi là một cư sĩ ăn chay sống ở Chiangsu bên Trung Quốc. Ông không bao giờ ăn thịt thú vật và các món cấm kỵ (tỏi, hành và hẹ v.. v..). Một tối, ông đi ngủ và ngủ một giấc dài đến hôm sau không thấy thức dậy. Những người trong nhà lo lắng tưởng ông đả qua đời! Nhưng nghe ông vẫn còn thở và ngáy, cho nên họ biết rằng ông chưa chết, chỉ có điều là ông ngủ quá nhiều, ngủ say sưa và mê man. Ông ngủ một giấc dài, suốt bảy ngày đêm liền!

Sau khi thức dậymọi người hỏi ông: “Thế nào, có việc gì xảy ra không?”

Ông thuật lại cho mọi người trong nhà biết: “Quả thực là một cuộc hành trình vô cùng ý nghĩa! Ðêm ấy tôi đang nằm ngủ thì mơ màng thấy có người đến gọi. Tôi hỏi: “Có phải nhân viên thu thuế không?”

“Nhưng không phải, mà là pháp Ðạo Quang, vị đại sư tôi hằng kính mến. Ngài nói: Này cư sĩchúng ta hảy đi nghe Kinh nhé. Tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng thích thú, liền đáp: Ði thì đi.

“Thế là chúng tôi cùng đi đến một ngôi chùa quy mô rộng rãi Ðạo tràng này rất đẹp. Tôi nghĩ các đạo hữu chưa từng thấy ngôi chùa nào to lớn như thế. Tôi không thể dùng lời để diễn tả hết vẻ đẹp của nó. Khi chúng tôi đến đả thấy khá đông Phật tửđang ngồi nghe kinhPháp đường phía trước giảng kinh Kim Cang còn pháp đườngphía sau thì giảng Kinh Báo Ân

 “Chúng tôi vào ngồi nghe giảng kinh Báo Ân. Ðến phần kết thúc, vị Tăng nhắc nhở dạy rằng: Các cư sĩ tại gia không nên sát hại bất cứ sinh vật nào để làm thịt ăn. Một là để tạo phước đức hồi hướng cho cha mẹ. Hai là để tiêu trừ ác nghiệp của chính mình. 

 “Ngài cũng bảo rằng những người ăn chay có thể chú tâm đến đời sống đạo đứcvà thực hành tu tập dễ dàng thuận lợi hơn hạng người dùng thịt cá. 

“Kế tiếp, pháp Ðạo Quang dẫn tôi đi đến nơi quá khủng khiếp này! Ðiều kinh hồntôi thấy trước tiên là một cái hồ máu! 

“Trong hồ máu có người đàn bà đang khóc la thảm thiết. Trên thân bà thì có vô sốnhững con ốc, con giun bám vào và tôi nghĩ chúng đang cắn xé ăn thịt bà. 

“Tôi hỏi: Nơi đây là ở đâu vậy? 

Pháp sư Ðạo Quang giảng giải một cách rõ ràng: Nhờ công đức ăn chay và làm phước của cư sĩ cho nên thân mẫu hiện tại của ngươi được cứu độ. Còn người trong hồ ấy chính là mẹ ngươi trong đời quá khứ, vì bà ta thích ăn thịt và nên ngày nay mới bị quả báo đau thương như vậy. Nếu cư sĩ muốn cứu thoát cho bà khỏi cảnh khổ này thì nên cố gắng tụng Ðại Bi và trì chú Vãng Sanh

“Và sau đó, pháp Ðạo Quang đưa tôi trở về. Tôi không rõ là tôi đã du hành đi xa đến nơi nào!” 

Từ đó, Cố Thuận Chi ngày đêm chuyên trì tụng chú Ðại Bi của đức Quan Thế ÂmBồ Tát và chú Vãng Sanh của đức Phật A Di Ðà.

Nếu các đạo hữu muốn hiểu rõ ý nghĩa của hai bài chú này quý và có thể nhờ chư Tăng Ni chỉ dẫn cho. Chú Ðại Bi hơi dài, còn chú Vãng Sanh thì ngắn hơn.

Nếu nghĩ rằng cả hai bài chú đều quá dài, và không thể nhờ ai giảng giải được, thì các đạo hữu chỉ cần niệm hồng danh đức Phật A Di Ðà hay đức Quán Thế Âm Bồ Tát, như vậy cũng tốt rồi.

Và nếu quý và ăn chay trường được như cư sĩ Cố Thuận Chi thì lại càng phước đức hơn