Duyên Lành Quy Y Tam Bảo

Hỏi:  Tôi đang lâm vào một hoàn cảnh khó xử. Vào ngày Đức Phật đản sinh vừa rồi, tôi có duyên lành được phát nguyện quy y Tam bảo và thọ năm giới, chính thức trở thành người Phật tử.

Sau đó thì tôi được biết mẹ đã ghi tên tôi quy y đạo “Hiếu”, điều này tôi hoàn toàn không biết (nếu biết trước tôi sẽ không đồng ý). Vậy tôi có tội không? Làm sao để khi sống hết quãng đời này được Đức Phật A Di Đà tiếp độ về Cực lạc(Price Ying, ying….@ahoo.com.vn)

Đáp:

Bạn Prince Ying thân mến!

Quy y là sự tự giác, tự nguyện quay về nương tựa Tam bảo để sống thiện lành, tốt đời đẹp đạo theo Chánh pháp. Không chỉ tự giác và tự nguyện, pháp quy y chỉ thành tựu khi đích thân người quy y quỳ trước Tam bảo phát nguyện suốt đời quay về nương tựa ba ngôi báu Phật-Pháp-Tăng. Nếu có ghi danhkhông tham dự lễ quy y thì đồng nghĩa với việc chưa quy y. Một người cho dù có phái quy y đi chăng nữa mà không trực tiếp đối trước Tam bảo phát nguyện quay về nương tựa thì cũng chưa thể trở thành Phật tử.

Bạn có duyên lành, tự thân ý thức được những giá trị cao đẹp của đạo Phật, phát nguyện quy y Tam bảo trở thành Phật tử là thiện duyên của bạn. Bạn không nên băn khoăn về việc mẹ của bạn đã ghi danh quy y cho bạn ở đâu đó. Vì sự ghi danh mà vắng mặt thì hoàn toàn không có giá trị về ý nghĩa quy y, nói chính xác là chưa quy y.

Muốn được vãng sanh Cực lạc thì bạn phải đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh, rồi nỗ lực niệm danh hiệu Phật A Di Đà đến nhất tâm bất loạn thì chắc chắn thành tựu như nguyện.

Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn