Không Vội Hoàn Tục

HỎI: Tôi năm nay 24 tuổi, hiện đã xuống tóc tập sự xuất gia hơn một năm rồi nhưng chưa thọ giới. Trong thời gian ở chùa tôi cảm thấy mình không thể học kinh luật nổi. Tôi chỉ chuyên tâm làm công quả và niệm Phật cầu vãng sanh vì tự biết mình nghiệp chướng sâu dày không đủ đức hạnh làm thầy. Tôi đã cố gắng thật nhiều nhưng không học thuộc kinh sách nào cả. Nhưng bổn sư của tôi nói người xuất gia cần phải học thêm nhiều nữa. Trong tình hình này, tôi không biết là có nên hoàn tục hay tiếp tục ở chùa. Xin hỏi, một người xuất gia trẻ tuổi có thể chỉ làm công quả và chuyên tâm niệm Phậtkhông thọ giới, không học kinh luật có được không? Hay là tôi nên hoàn tục làm một cư sĩ thì tốt hơn?

(PHẠM TRÍ, trimagicpham@gmail.com)

 ĐÁP:

Bạn Phạm Trí thân mến!

Bạn đang ở trong giai đoạn tập sự xuất gia, tuy mới vào chùa, bạn đã biết lập hạnh “chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh và làm công quả” là rất tốt, có căn lành. Bởi lẽ, không chỉ Phật tử, chú tiểu mà cho đến các bậc pháp sư, đại sư của Tịnh tông cũng không ngoài công hạnh chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh và làm công quả phụng sự chúng sanh.

Tuy vậy, đối với một người mới xuất gia thì tu và học phải song hành. Không cần học giỏi và đỗ đạt cao xa nhưng chí ít phải học hết những nền tảng căn bản của thiền môn quy củcăn bản pháp môn. Vẫn biết học tậpphương tiện nhưng nếu tâm trí chậm lụt đến nỗi không học được gì cả thì khó tu tập đúng Chánh pháp và phụng sự thành công.

Theo quy chuẩn của Giáo hội hiện nay về Tăng sự cũng như đào tạo Tăng tài, thì “một người xuất gia trẻ tuổi chỉ làm công quả và chuyên tâm niệm Phậtkhông thọ giới, không học kinh luật” chắc chắn sẽ không được dự vào hàng Tăng bảo, nên bạn phải cố gắng học tập. Chúng tôi nghĩ rằng, sở dĩ bạn không thể học thuộc kinh luật vì tâm chưa an tịnh; tâm tịnh thì trí mới sáng. Bạn nên niệm Phật trước, sau đó mới ngồi (tuyệt đối không được nằm) học kinh thì sẽ mau thuộc hơn. Thứ đến, bạn nên phát tâm thực hành sám hối nghiệp chướng ngăn ngại trí tuệ của mình. Sám hối một thời gian, bạn sẽ thấy việc học kinh luật của mình sẽ khả quan, tiến bộ hơn.

Bạn nên kiên tâm trì chí sám hối, học tậptu niệm nhiều thêm nữa, sau thời gian hết giai đoạn tập sự xuất gia (khoảng 3 năm hay nhiều hơn tùy người) mà bạn vẫn không chuyển hóa được sự chậm lụt của mình, thì bạn có thể xin bổn sư hoàn tục. Lúc ấy, bạn  cần nhớ rằng: Hoàn tục làm cư sĩ hay xuất gia làm Tăng sĩ chỉnhân duyên, điều cốt yếu của người đệ tử Phật tu tập theo pháp môn Tịnh độ là chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh và công quả phụng sự.

Chúc bạn tinh tấn!