Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải – HT Thanh Từ

12,000 

Bộ sách này nằm trong chương trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Sách: Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải

Tác giả: HT.Thanh Từ

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 111

Bìa Mềm

 

cần 90 bộ